Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 218
TÝDEN: 1511
CELKEM: 207112

Certifikát

Základní škola Semice, okres Nymburk - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Navigace

Obsah

Zpět

Rozpočet ZŠ a Školní jídelny Semice na rok 2018

Ředitelství ZŠ Semice zastoupené ředitelem Mgr.Pavlem Jarešem předkládá zastupitelstvu obce Semice jako zřizovateli školy návrh rozpočtu na kalendářní rok 2018

 

 

Spotřeba energie -      zemní plyn – škola     50203                                                 150 000,- Kč

                                   zemní plyn – ŠJ          50203                                                 13 000,- Kč

                                   elektrická energie - škola       50202                                     150 000,- Kč

                                   elektrická energie – ŠJ           50201                                     118 000,- Kč

Spotřeba materiálu     kancelářské potřeby tonery, cartridge, papíry                                                                     50101                                                                                    75 000,-Kč                                                                                       

                                   časopisy ( pro pedagogy i dětské )    50104                           5 000,-Kč                                                                             

úklidové prostředky a toaletní potř. - škola  50103              80 000,- Kč

úklidové prostředky a toaletní potřeby –ŠJ

50103a                                                                      35 000,- Kč

                                  

instalační materiál, materiál na opravy a údržbu budovy,

barvy a různé  50105                                                             170 000,-Kč

 

materiál na opravy, instalační materiál - ŠJ                          50 000,- Kč

                        50105h

knihy a drobné školní potřeby ( pro pedagogy )                 105 000,- Kč

50109b, 50106f

                                  

pracovní oděvy ( školník, uklízečky, jídelna )                      19 000,- Kč

                                   50110a

Služby                        poštovné          51840                                                               2 000,-Kč

                                  

telefon( pedagogové, vedení školy i školní jídelna),

email,internet                                                                          50 000,-Kč

 

Služby různé              revize,doprava,popelnice,služby, opravy,údržba poč.sítě,

                                   správa internetových ,stránek, plavecký výcvik                   500 000,-Kč

                                   51800

 

                                   ŠJ -  revize elektrosp., odvětrávání,opravy,                          70 000,-Kč

                                   51802

 

 

Ostatní služby            software,VEMA, programy na řízení školy, HŠ                   23 000,-Kč

                                   50107

Pojištění zvěst.školy, žáků, budovy, zařízení                                               54920                                                                                     70 000,-Kč

                                   školení HŠ- daně OSSZ, ZP                                                    2 000,-Kč

poplatky za vedení účtu     54910                                            18 000,-Kč

 

Částka za vedení kroužků                                                                                        125 000,-Kč

 

Celkem                                                                                              1 830 000,-Kč          

 

Průměrný náklad na jednoho žáka školy činí 7 922,- Kč

 

 

Poznámka k rozpočtu na rok 2018 :

 

Návrh rozpočtu ZŠ a Šj Semice na rok 2018 je navrhován tak, aby plnil funkci pokrytí provozních nákladů na energie, opravy a údržbu budovy a byl zabezpečen bezproblémový chod základní školy v roce 2018.

 

 

Dále Vás žádáme o pomoc v těchto oblastech rekonstrukce tak, aby byla zachována bezpečnost žáků a hygienické podmínky pro provozování základní školy a  školní jídelny.

-        Elektroinstalace na 2. stupni ZŠ

-        Podlahy a stropy v učebnách ČJ, M, 5. třídy

-        Školní jídelna – střecha, okna, podlahy, nábytek( židle a stoly)

-        Rozšíření kapacity školní družiny a učeben : nástavba nad jídelnou

-        Úprava povrchu na školním dvoře

 

 

 

V případě úspory v jednotlivých kapitolách budou finanční prostředky použity na případné doplatky energií a modernizaci interiéru školy ( modernější pomůcky k výuk. vzděl. procesu).

 

Ředitelství školy děkuje panu starostovi Novotnému a zastupitelům za dosavadní podporu školy a zájem o ni a věří, že další spolupráce ve prospěch dětí a obce bude pokračovat.

 

 

 

 

 

Vypracovala:                         Mgr.Miroslava Součková                  Mgr.Pavel Jareš

Černá Helena                         zástupkyně řed.školy                         ředitel školy

 

 

V Semicích : 27.11.2017                                          

Vyvěšeno: 28. 11. 2017

Datum sejmutí: 31. 1. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět