Navigace

Obsah

 

Vedení základní školy

Mgr. Pavel Jareš (ředitel školy)

1Vystudoval Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze, obor učitelství ŠMVZP. Na této škole působil od roku 1993 jako učitel. V roce 2008 absolvoval konkurz na ředitele základní školy a od 1.8. 2008  vykonává funkci ředitele. Již druhé volební období pracuje v místním obecním zastupitelstvu, kde nyní vykonává funkci místostarosty. Pravidelně se zúčastňuje lyžařských zájezdů, ozdravných pobytů a škol v přírodě. Na škole pracuje také v oboru logopedie. Absolvoval licenční studium A - trenér kopané. Ve volném čase se podílí na vedení fotbalových kroužků mládeže.Trénoval družstva předpřípravky, přípravky, nyní trénuje družstva mladších a starších žáků. Také působí jako koordinátor těchto družstev.

Získal tato osvědčení a certifikáty:

 • Státní zkouška z logopedie
 • Kurz počítačů - modul P
 • Kurz angličtiny (studium)
 • Držitel licence Instruktor lyžování
 • Kurz první pomoci
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků

Další aktivity:

 • Organizátor sportovních akcí ( např. Běh Semicemi)
 • Trenér kopané ( mládež, dospělí)

 

Mgr. Miroslava Součková (zástupkyně ředitele školy)

1Vystudovala Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze - obor 1. stupeň ZŠ se zaměřením na tělesnou výchovu. V letech 1983 - 1991 učitelka 1. stupně, od roku 1991 zástupkyně ředitele ZŠ Semice. Na škole vyučuje německý a anglický jazyk.
V roce 1994 účast na dalším vzdělávání učitelů německého jazyka v Dillingenu a.d.D. - Německo, v r. 1995 absolvování studia Nj na INTEXu v Poděbradech pod záštitou Phare. V roce 1997 intenzivní kurz Nj na DID Deutsch Institut Mnichov - Německo. V roce 2000 v rámci programu Socrates studijní pobyt v Oxfordu - Anglie. V letech 2001- 2004 práce s 4 evropskými školami na společném projektu v rámci evropských aktivit Comenius (Německo,Lotyšsko, Polsko, Maďarsko). Účast na výměnných pobytech žáků s Maďarskem (2004) a Švýcarskem (2008) a s oběma zeměmi (2011). V roce 2010 se zúčastnila studijního pobytu s výukou  angličtiny v Irsku (Cork Language Centre International).

Vede zájmové kroužky německého jazyka.
Členka obecního zastupitelstva. Spolupráce s Obecním úřadem Semice na programu Evropský týden mobility (ETM) a Evropský den bez aut (EDBA).

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Absolventka Programu jazykové a metodické přípravy pro učitele Aj – JAME
 • Jazykové semináře Aj organizované Oxford University Press
 • ŠVP v německém jazyce
 • Absolventka studia angličtiny programu MEJA (Praha)
 • Semináře z oblasti řídící práce pro ředitele škol a jejich zástupce
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků – cizí jazyky (Goethe institut Praha) a semináře a školení v oblasti řízení
 • Školení na počítači - modul P
 • Školení první pomoci (kurz)

Další aktivity:

 • Členka národního koordinačního výboru EDBA a ETM při Ministerstvu životního prostředí
 • Členka SGUN (Spolek germanistů a učitelů němčiny)