Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 41
TÝDEN: 326
CELKEM: 445907

Certifikát

Základní škola Semice, okres Nymburk - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Navigace

Obsah

Učitelé

Školní rok 2019/2020

Mgr. Ladislava Karlová (třídní uč. ve 2. třídě)

Absolventka Pedagogická fakulty v Plzni, obor učitelství 1. stupně se zaměřením na pracovní výchovu. Fakultu dokončila v roce 1991. Nejprve učila v Plasích u Plzně a od roku 1996 učí na zdejší škole. Organizuje školy v přírodě, zúčastňuje se ozdravných pobytů na horách. Její největší zálibou je cvičení.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 

·       Kurz SVPU 2003 – je oprávněna ke korekci specifických poruch učení v ČJ a M

·       Kurz splývavého čtení

·       Kurz genetického čtení

·       Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z

·       Kurz počítačů pro pokročilé – modul P

·       Osvědčení – Jak začít a neztratit úsměv

·       Osvědčení – Hodnocení a sebehodnocení školy jako součást školního řádu

·       Seminář aerobiku aneb jak připravit děti na soutěž Mistry s mistry

·       Osvědčení – Aerobik pro děti mladšího školního věku – nové náměty

·       Osvědčení – Jak pomocí her správně posilovat, provádět strečink a zpevňování

·       Osvědčení a absolvování vzdělávací akce MEJA – metodicko-jazykový kurz AJ pro učitele 1. stupně

·       Certificate in English as a Foregn Language

·       Osvědčení – Možnosti výuky z pohledu jejich výhod i případných úskalí

·       Osvědčení – Dyslexie a dysortografie prakticky

·       Certifikát – Pedagog balančních forem cvičení

·       Osvědčení – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi základních škol

·       Osvědčení – ADHD/ADD a výchovné problémy

·       Osvědčení – Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

·       Osvědčení – Vzdělávání žáků s LMP v běžné škol

·       Osvědčení – Vzdělávání žáků s PAS v běžné základní škole

·       Certifikát – Inspiration Day PortDeBras

·       Účast na výukových programech v planetáriu

·       Účast na sebevzdělávacích akcí dle nabídky

.        Osvědčení - Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka (2019)

              .          Osvědčení – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (2019)

Další aktivity:

 

·       Předsedkyně metodického sdružení 1. stupně

·       Vede nápravu specifických poruch učení v ČJ a M na 1. stupni

·       Tvorba metodiky TV (část aerobik) pro zdejší školu

·       Vedoucí pohybových her pro děvčata 1. stupně

·       Cvičitelka pro dospělé – cvičení s fitness pomůckami

·       Členka školské rady

 

 

 

Mgr. Olga Čepičková (třídní uč. ve 3. třídě)

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně, obor vychovatelství. Od roku 1982 pracovala ve školní družině. Stále více ji však zajímala práce s dětmi v době vyučování. Po absolvování různých školení pro 1. stupeň, od roku 1995 učí na I. stupni. Pravidelně vyjíždí s dětmi z 1. stupně na školu v přírodě a ozdravné pobyty v zimě na horách. Praxe z mimoškolní činnosti je jí velkým přínosem. V roce 2010 ukončila VŠ J. A. Komenského v Praze – obor speciální pedagogika. V roce 2016 ukončila studium VŠ ve Wroclavi, obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ, speciální pedagogika a pedagogika pro MŠ.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

·        Kurz kritického myšlení

·        SVPU – je oprávněna k vedení ambulantních nácviků k nápravě specifických poruch učení v českém jazyce a matematice

·        Kurz splývavého čtení

·        Kurz genetického čtení

·        Absolvování testu Z (Státní informační politika ve vzdělávání – počítače)

·        Absolvování testu P (další vzdělávání na počítačích)

·        Certifikát o absolvování vzdělávací akce Environmentální výchova ve školních programech

·        Účast na výukových programech v Národní galerii v Praze (pro 1. st.)

·        Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků

·        Školení první pomoci (kurz)

Další aktivity:

·        Je členem školské rady

·        Na škole vede kroužek keramiky pro žáky 1. stupně.

 

 

Mgr. Martina Stöckelová (třídní uč. ve 4.A třídě)

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze 6. Dále vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze.

Vystudovala obor rozšiřujícího studia Učitelství pro první stupeň základní školy.

Dále studuje dvouletý obor Výchovný poradce na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Na Základní škole Semice učí od roku 2016.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 

·       Certificate Regent home tuition, Accredited by the British Council,

Brighton 17. 9. – 22. 9. 2007

·       Certificate Level B1, University of Cambridge ESOL Examinations 2008

·       Instruktor lyžování 2008

·       Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ 2015

·       Certificate Level B1, Cambridge English Language Assessment 2017

 

 

Mgr. Martina Staňková (třídní uč. v 1. třídě)

Po maturitě na Gymnáziu v Nymburce v roce 1983 nastoupila jako učitelka do základní školy. Pedagogické vzdělání si doplnila v r. 1997 studiem vychovatelství na TU v Liberci.
Na zdejší škole učí od roku 1997 na 1. stupni.
Je vdaná, má 2 dcery.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z
 • Kurz počítačů pro pokročilé – modul P
 • Kurz splývavého čtení
 • Kurz genetického čtení
 • Keramický kurz
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků pro 1.st.
 • Školení první pomoci (kurz)

 

 

 

Mgr. Lenka Ševčíková (třídní uč. v 5. třídě)

Po maturitě na gymnáziu v Přerově vystudovala Pedagogickou fakultu Palackého Univerzity v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na hudební výchovu. V letech 1997–1999 učila na Základní škole v Přerově. Po přestěhování do Semic v roce 1999 začala učit na prvním stupni naší školy.

Získala tato osvědčení a certifikáty:

     

 • Osvědčení o absolvování vzdělávací akce: MEJA – metodicko-jazykový kurz anglického jazyka pro učitele 1. stupně ZŠ (2007-2009)
 • Certifikát o absolvování vzdělávací akce: Koncepce výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ (2007)
 • Certificate of Studies from EAC Edinburgh Academy
 • (Edinburgh, Velká Británie 17.-29.8.2009)
 • Certificate of Studies from EC Cambridge School
 • (Cambridge, Velká Británie 16.-27.5.2011)
 • Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z (2009)
 • Kurz počítačů pro pokročilé – modul P (2009)
 • Školení první pomoci (kurz)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu anglického jazyka v rámci projektu: Rozvoj jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol (2010-2012)
 • Podpora integrace nově vytvořených materiálů do výuky – v rámci projektu: Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. – 3. třídách ZŠ (2012)
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu: Čtenářská gramotnost napříč předměty ZŠ (2017)
 • Osvědčení o rekvalifikaci: Zdravotník zotavovacích akcí (2018)
 • Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků pro 1.st. ZŠ
 • Osvědčení - Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka (2019)
 • Osvědčení - Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (2019)

 

Další aktivity:

·        Studium Aj-Lingua Effect Nymburk

·        Vedoucí kroužku anglického jazyka pro 4. a 5. třídu ZŠ

 

 

Mgr. Alena Dvořáková (třídní uč. v 7. třídě)

Absolventka Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze - obor český jazyk - dějepis.
Na škole působí od roku 1975, vyučuje český jazyk na II.stupni.
Pracuje jako výchovná poradkyně školy.
Vede ambulantní nácviky pro děti s vývojovými poruchami učení a chování.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

·        Kurz SVPU – absolventka je oprávněna ke korekci specifických vývojových poruch učení v českém jazyce

·        Kurz počítačů – modul Z

·        Cyklus přednášek z historie – Akademie J.A. Komenského Praha

·        Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků

·        Školení první pomoci (kurz)

·        Aktivizační a motivační metody ve vyučování českého jazyka a literatury

·        Miniprojekty v českém jazyce

·        Možnosti rozvoje nadaných dětí ve škol. prostředí, zvyšování pedagogických kompetencí

·        a psychosociální průpravy učitelů

·        Zkušenosti s tvorbou školních vzdělávacích programů, základ. oblasti řídící práce ŘŠ, škol. zařízení

·        Rozšíření kompetencí výchovného poradce v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením

·        Hodnocení a sebehodnocení školy jako součást školního řádu

·        Národní projekt KOORDINÁTOR – zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe

 

Další aktivity:

·        Předsedkyně Komise humanitních věd

·        Koordinátorka školního vzdělávacího programu základní školy (ŠVP ZŠ)

·        Předsedkyně Školské rady

 

 

Ing. Blanka Mikulová (třídní uč. v 8. třídě)

Absolventka České zemědělské university v Praze a pedagogického studia učitelství odborných předmětů na ČZU v Praze.
Vyučuje přírodopis, anglický jazyk, koordinátorka environmentální výchovy. Vede kroužky anglického jazyka, koordinuje dopisování žáků v cizím jazyce přes internet , je instruktorkou lyžování, zdravotníkem.
Od roku 1995 se zúčastňuje jazykových kurzů v rámci Evropské Unie - program Socrates, Phare.
V roce 2001 studijní pobyt v programu Comenius na Manchester Metropolitan University (Seeps Project).

V roce 2007 studijní pobyt v programu Comenius v Itálii GLOCAL

Získala tato osvědčení a certifikáty:

·        Biosférická rezervace a CHKO Pálava – biol. exkurze

·        Kurz pro školní koordinátory EVVO (2006-2007)

·        Kurzy a semináře- Projekt Alma Mater Studiorum- environmentální výchova(UK Pha,PF)

·        Jazykové a metodické kurzy angličtiny (Program Phare, NIDV, NAEP)

·        Letní jazykové školy (British Council)

·        Velká Británie – Manchester University (Comenius 3.2, GB 411186B)

·        Velká Británie- Exeter Lingua B – jazykový kurz Aj

·        Itálie -Ponti sul Mincio MN (Comenius Grundtvig Training Course IT-2007-242-2)

·        Metodicko- jazykové letní kurzy přípravy pro učitele (AKCENT College )

·        Velká Británie, Edinburgh,EAC Language Schools- jazykový kurz (2009)

·        Metodické kurzy CLIL  (NIDV, VZSK )

·        Kurz rozvoje jazykových kompetencí učitelů základních a středních škol (Gymnázium Nymburk-OPVK, 2010-2012)

·        Velká Británie, Bournemouth- Studijní pobyt na Richard Language College, (2011)

·        Konference učitelů angličtiny (AMATE)

·        Metodický seminář eTwinning (NPS)

·        Vzdělávací programy Klubu ekologické výchovy ( KEV)

·        Informační a komunikační technologie Z,P,P-ICT v přírodopisu a  biologii  (Státní informační politika ve vzdělávání)

·        Cvičitelka lyžování (od r.1984)

·        Instruktorka lyžování (od r. 1996)

·        Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků

·        Školení první pomoci / Kurz zdravotníka zotavovacích akcí

 

Další aktivity:

·        studium Aj 

 

 

Mgr. Jiří Kudrna (třídní uč. v 9. tř.)

Vystudoval Pedagogickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů  pro II. a III. stupeň škol obor  tělesná výchova - zeměpis (ukončeno 1996). Před působením na této škole prošel různými typy škol v Ústí nad Labem. Pravidelně se zúčastňuje lyžařských zájezdů, ozdravných pobytů a škol v přírodě. Je správcem a editorem webových skránek ZŠ Semice a správcem evidence žáků  v programu Bakaláři. Vede kroužek florbalové ligy ZŠ Semice.

Získal tato osvědčení a certifikáty:

 • mluvíš, mluvím, mluvíme - komunikace a spolupráce
 • několik modulů školení poučených uživatelů v ICT modul Z, moduly P1,P2,P3 (grafika, tvorba www)
 • kurz angličtiny pro učitele jazyková úroveň A1,A2 (evropského referenčního rámce)
 • studium pro ředitele škol a školských zařízení 2007-2008
 • další studium v rámci DVPP v oblasti aprobace TV – ZE (např. licence pro výuku snowboardingu)

Další aktivity:

 • Správce a editor evidence školy v systému Bakaláři
 • Základy xhtml,  otevřený redakční systém Drupal.
 • Další vytvořené a spravované stránky:  florbalová liga ZŠ Semice.
 • 8 let byl vedoucím projektu „Florbalová liga základních škol okr. Ústí nad Labem“,  zakladatelem, editorem a správcem

 

 

 

Bc. Roman Ježek (třídní uč. v 6.A třídě)

Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové vystudoval bakalářský obor Společenské vědy a Výchova ke zdraví na PF UK v Praze a v současnosti si dodělává titul magisterský, obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ dějepis, občanská nauka.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 

·        Školení první pomoci (kurz)

·        Zdravotník zotavovacích akcí

·        Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z

·        Kurz počítačů pro pokročilé – modul P

 

Další aktivity:

·        Sport (házená, fotbal, basketbal, šipky)

·        Kultura, film, cestování, historie, turistika

 

 

Mgr. Markéta Pohlová (třídní uč. v 6.B třídě)

Po maturitě na gymnáziu Jiřího z Poděbrad vystudovala magisterský obor chemie se zaměřením na výchovně-vzdělávací cíle na Přf UK v Praze s aprobací na chemii a biologii pro 2. stupeň ZŠ a pro gymnázia.

Získala tato osvědčení:

•             Microsoft Excel 2016 – pokročilé metody a funkce

•             Stimulační program Maxík jako podpora čtenářské pregramotnosti

 

 

Netřídní učitelé:

 

Mgr. Zdena Miksová

Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, obor 2. stupeň  ZŠ (přírodopis a zeměpis). Učí od roku 1959.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Osvědčení o rekvalifikaci: Zdravotník zotavovacích akcí (2018)
 • Postgraduální studium Př
 • Olympiáda Př, Zem
 • Okresní metodik ze Zeměpisu

 

 

Mgr. Katarína Sisková (Vv, Hv)

Vystudovala Konzervatoř v Banské Bystrici (SR) v oboru sólový zpěv a FHV UMB v Banské Bystrici v oboru hudební a estetická výchova se speciálním zaměřením na sólový zpěv. Navštěvovala kurzy u mnoha operních zpěváků a absolvovala kurzy populárního zpěvu. Hned po škole vyučovala na ZUŠ v Banské Bystrici obor zpěv, vedla dětské i mládežnické sbory jak na Slovensku tak i v Praze. Působila jako hlasový poradce vysokoškolského sboru, dětských sborů při ZŠ v Praze Podolí a Praze Táborské. Vyučovala zpěv na ZUŠ Lounských na Praze 4, působila jako hlasový  poradce při nácviku muzikálu Štěstí dam na pražské DAMU. Od roku 1998 vyučuje zpěv a připravuje žáky na konzervatoře a umělecky založené školy, současně vyučuje hudební výchovu a vede pěvecké sbory.

 

 

Štěpán Jareš (TV, informatika)

Na střední školu chodil do Nymburka na gymnázium Bohumila Hrabala, kde studium zakončil maturitou. Nyní studuju pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ tělesná výchova a občanská výchova.

Věnuje se trénování fotbalové mládeže v místním oddílu, také je držitelem trenérské licence skupiny C.

 

Získal tyto osvědčení a certifikáty:

 • Školení první pomoci
 • Zdravotník zotavovacích akcí

 

 

Mgr. Anna Mandátová (německý jazyk)

 

Absolventka přírodovědecké fakulty Univerzity J.A. Komenského v Bratislavě

učitelství druhého stupně biologie – chemie a absolvovala zkoušku z německého jazyku.

Od roku 1979 vyučovala na SOU, SŠ a Dívčí škole.

 

 

Školní družina:

Mgr. Anna Mázníková (vychovatelka ŠD)

Vystudovala Střední pedagogickou školu a Vysokou pedagogickou školu v Žitomiru, obor 1. stupeň.
V letech 1975 - 1992 učitelka 1. st. Základní školy v Malinovce na Ukrajině. Od roku 1995 vedoucí školní družiny Základní školy v Semicích. Pro děti připravuje různé projekty - celoroční hry.

Pravidelně se zúčastňuje školení a vzdělávání pro vychovatelky. Školení první pomoci (kurz).

 

 

Bc. Jitka Ambrožová (vedoucí vychovatelka v ŠD a AP)

Od roku 2002 pracuje jako vychovatelka ve školní družině.

V roce 2011 ukončila Bc. studium na TUL v Liberci – speciální pedagogika pro vychovatele.
Od roku 2011 pracuje jako asistent pedagoga.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 

·        Tance a hry v hudební výchově

·        Kurz počítačů pro začátečníky – modul Z

·        Kurz počítačů pro pokročilé – modul P

·        DPS – pedagogické studium pro absolventy středních škol

·        SP – speciální pedagogika se zaměřením na vychovatelství

·        Logopedie – asistent logopeda

·        Účast na sebevzdělávacích akcích dle aktuální nabídky Dalšího vzdělávání ped. pracovníků

·        Školení první pomoci (kurz)

·        Zdravotník zotavovacích akcí

·        Seminář Asistent pedagoga

 

 

Tereza Košnářová (vychovatelka ve ŠD, ŠK a AP) - momentálně na MD

Vystudovala střední zdravotnickou školu Nymburk, obor sociální péče a pečovatelská činnost (2009 – 2013). Poté vystudovala střední pedagogickou školu Čelákovice Mills, obor předškolní a mimoškolní pedagogika (2014 – 2016).

Získala tato osvědčení a certifikáty:

·       Lyžařský kurz 2016

·       Kurz první pomoci Červený kříž 2017

 

 

 

Sandra Střelová (vychovatelka ve ŠK a AP)

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Nymburce. Od roku 2017 studuje Vyšší odbornou školu pedagogickou v Praze. Od roku 2017 zde pracuje jako asistent pedagoga a jako vychovatelka ve školním klubu.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty

 

·       Asistent pedagoga u žáka s PAS

·       Asistent pedagoga u žáka s LMP

.        Osvědčení – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (2019)

 

 

 

Mgr. Michaela Vacková (učitelka TV, AP)

Po absolvování gymnázia v Hlinsku se specializací na přírodní vědy (přírodopis a chemie) vystudovala v letech 2000-2005 Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze obor učitelství a trenérství. Sport ji provází celoživotně, neboť se v mládí aktivně věnovala atletice a běhu na lyžích. V letech 1996-1998 byla také členkou juniorské reprezentace v běhu na lyžích.

Po vystudování FTVS UK se věnovala 8 let pracovně obchodním činnostem v oblasti farmacie, zdravotního průmyslu a poté v oboru sportovním. Pravidelně se účastnila jako instruktorka příměstských letních a zimních táborů pro děti školního věku.

Současně vede pohybově – fotbalovou přípravku dětí mladšího školního věku a předškolního věku v AFK Sokol Semice. Učí tělesnou výchovu žáky na 1. stupni, účastní se lyžařských výcviků a ozdravných pobytů. Je také metodikem prevence, k čemuž aktuálně absolvuje dvouleté specializační studium.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

·       Osvědčení v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a neverbální komunikace

·       Osvědčení pro instruktory jógy a powerjógy, jóga pro děti

·       Kurz dechového cvičení, relaxačních a meditačních technik

·       Osvědčení o rekvalifikaci: Zdravotník zotavovacích akcí (2018)

 

 

Ing. Jana Padrtová (PČ a AP)

Absolventka České zemědělské university v Praze (2012). V současné době pracuje jako asistent pedagoga a vyučuje pracovní činnosti. Pořádá kreativní workshopy a tvořivé dílny pro děti i dospělé.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 

·       Táborový vedoucí, první pomoc (2010)

·       Profesionální chůva (2012)

·       Rozvíjím svůj svět (2017)

.       Pedagogika pro asistenty (2019)

 

 

 

Mgr. Sabina Horejcová  (školní asistent)

Vystudovala Gymnázium Český Brod – maturitní zkouška r. 2012. Bakalářské studium - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra s. r. o., Praha  - obor sportovní a volnočasový pedagog - státní závěrečná zkouška r. 2016.Magisterské studium – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra s. r. o., Praha  obor wellness specialista – státní závěrečná zkouška r. 2018

Vychovatelství – vychovatel, pedagog volného času, zakončeno závěrečnou zkouškou 8.2.2015

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 

·       Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví, zakončen závěrečnou zkouškou 22.1.2014

·       Kurz Základy první pomoci r. 2012

·       Lyžařský kurz r. 2013

·       Cvičitelka/trenérka – kroužek aerobiku (Sabina od svých 6-ti let sama cvičí aerobik, od 12-ti let sportovní aerobik na vrcholové úrovni, kde získala titul vicemistr Evropy a světa v roce 2010)

 

 

 

Ing. Klára Najbrtová (vychovatelka ve ŠD a AP)

 

V roce 2014 se stala úspěšnou absolventkou České zemědělské university v Praze, kde studovala na fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů obor - Veřejná správa v zemědělství a krajině. V roce 2016 své vzdělání rozšířila navazujícím magisterským programem - Péče o biosféru, obor - Odpady a jejich využití. Po spolupráci na několika enviromentálně zaměřených projektech si uvědomila, jak je důležité tuto problematiku přiblížit především dětem a proto se vydala touto cestou. Od roku 2017 pracovala jako učitelka mateřské školy v Hradištku a od roku 2018 studuje předškolní a mimoškolní pedagogiku na škole MILLS v Čelákovicích.

V současné době pracuje ve škole v Semicích jako asistent pedagoga a vychovatelka ve školní družině a školním klubu.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

       Vedení efektivního dialogu s rodiči (2017)

       Komunitní kruh a práce se třídou (2018)

       Enviromentální výchova v MŠ a ZŠ (2019)

 

Adéla Janouchová (AP)

Vystudovala mediální komunikaci na Střední odborné škole pro administrativu EU v Horních Počernicích. Od září 2019 pracuje na ZŠ Semice jako asistent pedagoga. Nyní je přihlášena ke studiu na Vyšší odborné škole MILLS, s.r.o., kurz asistent pedagoga v Čelákovicích.

 

Získala tato osvědčení a certifikáty:

 • Osvědčení – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi (2019)

 

Michaela Černá (AP a ve ŠD jako AP) 
 

V roce 1996 ukončila studium na střední hotelové škole zakončenou maturitní zkouškou v Havířově.

V roce 2004 absolvovala kurz interní komunikace, Dreyer managment consulting.

V dubnu 2018 ukončila kurz asistenta pedagoga na Vyšší odborné škole MILLS, s.r.o. v Čelákovicích. Nyní od roku 2018 studuje na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze obor speciální pedagogika a vychovatelství. 

Od září 2019 působí v 2. třídě a školní družině, jako asistentka pedagoga.